Aplikacja Kierowcy

Galeria

Co wyróżnia Aplikację KOMBO Taxi?

 • Możliwość pracy wielu kierowców na jednym urządzeniu z zainstalowaną Aplikacją Kierowcy (np. gdy telefon jest na wyposażeniu samochodu w korporacjach posiadających własne samochody).
 • Rozliczenia i statystyki prowadzone zarówno dla kierowcy jak i dla konkretnego samochodu.
 • Szybki start (do pracy w Aplikacji Kierowcy wystarczy poznać kilka podstawowych funkcji).
 • Duże, czytelne przyciski.
 • Możliwość pracy w widoku poziomym lub pionowym.
 • Praca na telefonie Android lub na Tablecie.
 • Możliwość wyświetlania reklamy korporacji na ekranie Aplikacji Kierowcy w trakcie przejazdu.

Do czego służy Aplikacja Kierowcy?

Aplikacja Kierowcy służy do zgłaszania stanu, odbierania zleceń, ich realizacji oraz kontaktów z dyspozytornią. Aplikacja raportuje cały czas stan taksówki (jedzie po klienta, wolna, z klientem, przerwa) oraz jej pozycje widoczną na mapie w programie Dyspozytor.

Jak kierowca realizuje przyznane mu zlecenia?

Kierowca posiadający aplikację jest informowany o zleceniu zapaleniem się telefonu oraz sygnałem dźwiękowym. Kierowca widzi na ekranie aplikacji przyciski „przyjmij” oraz „odrzuć”, których naciśnięcie realizuje opisaną akcję. Odrzucenie zlecenia może być karane blokadą na określony czas. Gdy kierowca przyjmie zlecenie i serwer potwierdzi jego przyznanie, na ekranie pojawią się pełne dane zlecenia:

 • nazwa oraz adres miejsca oczekiwania klienta,
 • dodatkowe uwagi klienta (np. „podjechać od ulicy” itp.),
 • hasło klienta, jeżeli zostało przez niego podane,
 • czas jaki został wyznaczony przez system na dojazd do klienta,
 • przydzielony klientowi rabat,
 • rodzaj zlecenia: bezgotówkowe, darmowe, promocyjne,
 • pochodzenie zlecenia: Dyspozytor, Aplikacja Pasażera.
 • cechy zlecenia określające dodatkowe usługi (np. „odpalanie na kablach”),
 • adres docelowy oraz cena za kurs (opcjonalnie)
 • numer telefonu klienta (opcjonalnie).

Dodatkowo, gdy kierowca zbliża się do klienta na konfigurowaną w systemie odległość, system może wysłać wiadomość SMS informującą klienta o tym, że taxi się zbliża oraz o tym jakie taxi to będzie (do wyboru w dowolnej kombinacji: kolor, marka, nr rejestracyjny samochodu).

Po odebraniu klienta, kierowca przechodzi w stan „kursem” i jedzie pod adres docelowy zlecenia. W trakcie przejazdu może opcjonalnie pojawić się reklama na ekranie Aplikacji Kierowcy zamieszczona przez korporację.

Po rozliczeniu się z klientem, kierowca zmienia swój stan ze stanu „kursem” na dowolny inny i może oczekiwać na kolejne zlecenia.

Rozliczenie z kierowcą

W przypadku zleceń fakturowanych lub bezgotówkowych system może poprosić kierowcę o podanie ceny przejazdu. Z tak zebranych danych właściciel może wykonać raport za dany okres i wystawić fakturę za zrealizowane usługi w dowolnym programie do fakturowania oraz rozliczyć się z kierowcami za przejazdy bezgotówkowe.

Czy jest możliwa komunikacja z kierowcą?

Podstawową formą komunikacji z kierowcą są wewnątrzsystemowe wiadomości tekstowe przesyłane przez sieć Internet.

Kolejną możliwością jest zwyczajna komunikacja telefoniczna. Bezpośrednio z systemu dyspozytorka może wybrać numer telefonu kierowcy i zostanie automatycznie połączona. Możliwe jest również pozostawienie oczekującego na linii klienta i połączenie z kierowcą. Centralka VoIP pozwala wtedy na przełączanie się pomiędzy rozmówcami lub zestawienie połączenia konferencyjnego.

Jakie telefony współpracują z systemem?

Z systemem współpracują wszystkie telefony oraz tablety z systemem Android w wersji 4.4 lub wyższej. Urządzenie musi mieć wbudowany GPS oraz obsługiwać łączność internetową GSM (3G/LTE/5G).
Możliwa jest również praca poprzez sieć bezprzewodową WiFi przy wykorzystaniu internetu z hotspotu WiFi (np. z drugiego telefonu w samochodzie).

Jakie są korzyści z wykorzystania połączenia internetowego (3G, LTE, 5G)?

Wykorzystanie połączenia internetowego dostępnego standardowo w telefonach, na których pracuje KOMBO System Taxi, znacznie ogranicza koszty komunikacji. Połączenie internetowe pozwala na komunikację z kierowcą nawet wtedy, gdy wyjedzie poza miasto i realizuje daleki kurs. Łączność taka nie wymaga wykupywania dodatkowych koncesji oraz instalacji drogiego sprzętu radiowego, zarówno na dyspozytorni jak i w taksówce.

Dodatkowa korzyść dla korporacji pracujących w kilku miastach to możliwość wykorzystania jednej dyspozytorni do obsługi dowolnej ilości miast. Ogranicza to koszty jeszcze bardziej, ponieważ nie ma potrzeby posiadania lokalu w określonym mieście, ani wykupywania koncesji, ani montażu anten oraz zakupu drogiego sprzętu radiowego.