Telefoniczne przyjmowanie zleceń przez kierowców

KOMBO System Taxi umożliwia pracę korporacji taxi bez ponoszenia kosztów dyspozytorni (wynajmu pomieszczeń oraz zatrudniania dyspozytorek). Osiągniecie to jest możliwe dzięki bezpośredniemu połączeniu dzwoniącego klienta z kierowcą.

Jak wygląda przyjmowanie zlecenia w module Telefonicznego przyjmowania zleceń przez kierowców?

 1. Klient dzwoni, aby zamówić taksówkę.
 2. System kieruje połączenie (dzwoni) do kierowcy, który jest pierwszy w kolejce (czeka najdłużej na zlecenie) w strefie.
 3. Kierowca odbiera połączenie (kierowca nie widzi numeru telefonu klienta).
 4. Po zakończonej rozmowie, kierowca zapamiętuje adres odbioru pasażera i od razu jedzie po klienta 🙂
  (w przypadku braku wolnych taxi w kolejce, rozmowę można przekierować do wszystkich taxi jadących aktualnie z pasażerem).
 5. Klient otrzymuje SMS z linkiem do śledzenia taksówki (opcjonalnie).
 6. W trakcie obsługi zlecenia, gdy pasażer zadzwoni ponownie, zostanie połączony z kierowcą jadącym po niego (kierowca nie widzi numeru telefonu klienta).
 7. W trakcie jazdy po pasażera, kierowca może wykonać połączenie telefoniczne do pasażera. Kierowca nie zna numeru telefonu klienta. System łączy rozmowę automatycznie.
 8. Gdy kierowca jest już pod adresem odbioru klienta, może wysłać SMS informujący pasażera o czekającej pod adresem taksówce.
 9. Gdy klient wsiada do taksówki kierowca oznacza w systemie odebranie pasażera i realizuje przejazd.

Weź na próbę!

3-miesięczny test KOMBO System Taxi
w promocyjnej cenie

Korporacja może wykorzystywać tą formę przyjmowania zleceń w Systemie Taxi na stałe lub uruchamiać ją samodzielnie w okresach o małej ilości zleceń (np. w dni powszednie w nocny).

Uwaga! Aby skorzystać z modułu Telefoniczne przyjmowanie zleceń przez kierowców, należy założyć konto VoIP u operatora. Za rozmowy przekierowane do kierowców, operator VoIP pobiera opłaty zgodnie z cennikiem.

Dla każdej korporacji taxi poza pracą w trybie bez dyspozytorni, w KOMBO System Taxi, dostępny jest również Mobilny Dyspozytor (wyznaczony na dyżurze kierowca przyjmuje zlecenia na smartfonie) oraz tradycyjny Program Dyspozytor (stacjonarny na dyspozytorni lub zdalny u dyspozytorek w domach, do pracy przy komputerze).

Dodatkowo klienci korporacji taxi mogą zamawiać taxi poprzez Aplikację do automatycznego zamawiania taxi, która pozwala na zamówienie taksówki bez kontaktu telefonicznego.

Wszystkie opcje zamawiania taxi tworzą w systemie odpowiedni Rejestr zleceń wymagany tzw. ustawą Lex Uber.

Zobacz: Wymagania techniczne.