Telefoniczne przyjmowanie zleceń przez kierowców

KOMBO System Taxi umożliwia pracę korporacji taxi bez ponoszenia kosztów dyspozytorni (wynajmu pomieszczeń oraz zatrudniania dyspozytorek). Osiągniecie to jest możliwe dzięki bezpośredniemu połączeniu dzwoniącego klienta z kierowcą.

Korzyści i funkcje dostępne w trybie Dzwonienia do kierowców:

 • Obsługa zleceń bez dyspozytorek i bez biura.
  Koszty zatrudnienia i powierzchni biurowej rosną bardzo szybko. Dzięki dzwonieniu do kierowców, odpadnie Ci wiele kosztów oraz obowiązków związanych z zarządzaniem dyspozytorkami oraz utrzymaniem dyspozytorni.
 • Optymalizacja kosztu obsługi jednego zlecenia.
  Obniżając koszty stałe poprzez rezygnację z biura i zatrudnienia, Twoje koszty będą zmieniały się, malały i rosły, wraz z ilością odbieranych zleceń czyli czasu zrealizowanych połączeń pomiędzy pasażerami i kierowcami, które średnio wyniosą ok. 4 gr netto/zlecenie (przy założeniu średniego czasu rozmowy 20 sekund i cenie 10 gr netto/minutę rozmowy z naliczaniem sekundowym).
 • Możliwa praca w trybie mieszanym: w okresach dużego ruchu dyspozytorka poza nimi samodzielnie pracujący kierowcy.
  Korporacja może wykorzystywać dzwonienie bezpośrednie do kierowców* na stałe lub uruchamiać ją samodzielnie w okresach o małej ilości zleceń (np. w dni powszednie w nocny).
 • Obniżenie kosztu dojazdu do klienta.
  Jeśli tylko zechcesz możesz umówić się z kierowcami, że zamiast jechać na dalekie zlecenia będą podawać ich adres w Aplikacji Kierowcy (głosowo) i przekazywać je do systemu, który wybierze już najbliższą taxi do zlecenia. Wiele korporacji optymalizuje w ten sposób koszt dojazdu, przez co kierowcy zarabiają więcej na pojedynczym zleceniu.
 • Wpisywanie zleceń terminowych.
  W przypadku gdy klient dzwoni, aby zamówić zlecenie na późniejszy termin, Kierowca może wprowadzić w Aplikacji Kierowcy zlecenie na określony dzień i godzinę, a następnie ponownie wskoczy na pierwsze miejsce w kolejce.
 • SMS z info o czekającej taksówce.
  Kierowca może wysłać poprzez Aplikację Kierowcy SMS z Systemu z informacją, że taksówka czeka już na miejscu (w korporacjach wysyłających SMS-y).
 • Przekazywanie połączenia* z klientem bezpośrednio do kierowcy (ukrycie numerów telefonów).
  Gdy pasażer zadzwoni ponownie do korporacji taxi zostanie automatycznie połączony z kierowcą, który jest w drodze do niego.
 • Oddzwanianie* do klienta w trakcie obsługi zlecenia. (ukrycie numerów telefonów)
  Kierowca może zadzwonić do klienta w przypadku jakichkolwiek trudności z dojazdem lub np. w przypadku pytań dotyczących zakupów dla klienta.
 • Edycja cech zlecenia (np. klimatyzacja, język angielski) w przypadku braku wolnej taksówki spełniającej kryteria.
 • Przekazanie zlecenia do kolegi gdy kierowca nie może zrealizować zlecenia, np. nie przewozi więcej niż 4 pasażerów.
 • Anulowanie zlecenia np. gdy klient zadzwoni, aby zrezygnować z przejazdu.

*Uwaga!
Aby skorzystać z modułu Telefoniczne przyjmowanie zleceń przez kierowców, należy założyć konto telefonii internetowej u operatora VoIP. Za rozmowy przekierowane do kierowców, operator VoIP pobiera opłaty zgodnie z cennikiem. Szacowane koszty to ok. 4 gr netto za rozmowę (zlecenie) przy założeniu średniego czasu rozmowy 20 sekund i cenie 10 gr netto/minutę rozmowy z naliczaniem sekundowym.
Zobacz: Wymagania techniczne

Zdalna aktywacja online!

Aktywuj na 30 dni, bez zobowiązań.

Jak wygląda przyjmowanie zlecenia w trybie Dzwonienia do kierowców?

 1. Klient dzwoni, aby zamówić taksówkę.
 2. System kieruje połączenie (dzwoni) do kierowcy, który jest pierwszy w kolejce (czeka najdłużej na zlecenie).
  • W przypadku braku wolnej taksówki, system może zadzwonić jednocześnie do wszystkich kierowców jadących z pasażerem (wtedy zlecenie otrzyma kierowca, który pierwszy odbierze połączenie).
  • W przypadku braku jakichkolwiek taksówek, które mogłyby przyjąć zlecenie, korporacja może ustawić dowolny numer(y) telefonu, na który zostanie przekierowane połączenie.
 3. Kierowca odbiera połączenie (korporacja decyduje o tym, czy kierowca widzi numer telefonu klienta).
 4. Po zakończonej rozmowie, kierowca zapamiętuje adres odbioru pasażera i od razu jedzie po klienta 🙂 lub podaje adres dzięki funkcji rozpoznawanie głosu, a następnie:
  • Jeżeli jest to zlecenie terminowe, kierowca wprowadza je w Aplikacji Kierowcy, a następnie znów wskakuje na pierwsze miejsce w kolejce.
  • Jeżeli jest to jedynie zapytanie (a nie zlecenie), kierowca po zakończonej rozmowie może powrócić na pierwsze miejsce w kolejce.
  • Jeżeli kierowca nie może zrealizować zlecenia, np. nie realizuje zakupów lub nie przewozi więcej niż 4 pasażerów, kierowca wprowadza zlecenie w Aplikacji Kierowcy a następnie system szuka taksówki, która spełnia wymogi i jednocześnie czeka najdłużej na zlecenie.
 5. Klient otrzymuje SMS z linkiem do śledzenia taksówki (w korporacjach wysyłających SMS-y).
 6. W trakcie obsługi zlecenia, gdy pasażer zadzwoni ponownie, zostanie połączony z kierowcą jadącym po niego (korporacja decyduje o tym, czy kierowca widzi numer telefonu klienta).
 7. W trakcie jazdy po pasażera, kierowca może wykonać połączenie telefoniczne do klienta. System łączy rozmowę automatycznie.
 8. Gdy kierowca jest już pod adresem odbioru klienta, może wysłać SMS informujący pasażera o czekającej pod adresem taksówce (w korporacjach wysyłających SMS-y).
 9. Gdy klient wsiada do taksówki kierowca oznacza w systemie odebranie pasażera i realizuje przejazd.

W KOMBO System Taxi, dostępny jest również Mobilny Dyspozytor (wyznaczony na dyżurze kierowca przyjmuje zlecenia na smartfonie) oraz tradycyjny Program Dyspozytor (stacjonarny na dyspozytorni lub zdalny u dyspozytorek w domach, do pracy przy komputerze).

Dodatkowo klienci korporacji taxi mogą zamawiać taxi poprzez Aplikację do automatycznego zamawiania taxi, która pozwala na zamówienie taksówki bez kontaktu telefonicznego.

Wszystkie opcje zamawiania taxi tworzą w systemie odpowiedni Rejestr zleceń wymagany tzw. ustawą Lex Uber.

Zobacz: Wymagania techniczne.

Zdalna aktywacja online!

Aktywuj na 30 dni, bez zobowiązań.