Telefoniczne przyjmowanie zleceń przez kierowców

KOMBO System Taxi umożliwia pracę korporacji taxi bez ponoszenia kosztów dyspozytorni (wynajmu pomieszczeń oraz zatrudniania dyspozytorek). Osiągniecie to jest możliwe dzięki bezpośredniemu połączeniu dzwoniącego klienta z kierowcą.

Jak wygląda przyjmowanie zlecenia w trybie Dzwonienia do kierowców?

 1. Klient dzwoni, aby zamówić taksówkę.
 2. System kieruje połączenie (dzwoni) do kierowcy, który jest pierwszy w kolejce (czeka najdłużej na zlecenie).
  • W przypadku braku wolnej taksówki, system może zadzwonić jednocześnie do wszystkich kierowców jadących z pasażerem (wtedy zlecenie otrzyma kierowca, który pierwszy odbierze połączenie).
  • W przypadku braku jakichkolwiek taksówek, które mogłyby przyjąć zlecenie, korporacja może ustawić dowolny numer(y) telefonu, na który zostanie przekierowane połączenie.
 3. Kierowca odbiera połączenie (korporacja decyduje o tym, czy kierowca widzi numer telefonu klienta).
 4. Po zakończonej rozmowie, kierowca zapamiętuje adres odbioru pasażera i od razu jedzie po klienta 🙂 lub podaje adres dzięki funkcji rozpoznawanie głosu, a następnie:
  • Jeżeli jest to zlecenie terminowe, kierowca wprowadza je w Aplikacji Kierowcy, a następnie znów wskakuje na pierwsze miejsce w kolejce.
  • Jeżeli jest to jedynie zapytanie (a nie zlecenie), kierowca po zakończonej rozmowie może powrócić na pierwsze miejsce w kolejce.
  • Jeżeli kierowca nie może zrealizować zlecenia, np. nie realizuje zakupów lub nie przewozi więcej niż 4 pasażerów, kierowca wprowadza zlecenie w Aplikacji Kierowcy a następnie system szuka taksówki, która spełnia wymogi i jednocześnie czeka najdłużej na zlecenie.
 5. Klient otrzymuje SMS z linkiem do śledzenia taksówki (w korporacjach wysyłających SMS-y).
 6. W trakcie obsługi zlecenia, gdy pasażer zadzwoni ponownie, zostanie połączony z kierowcą jadącym po niego (korporacja decyduje o tym, czy kierowca widzi numer telefonu klienta).
 7. W trakcie jazdy po pasażera, kierowca może wykonać połączenie telefoniczne do klienta. System łączy rozmowę automatycznie.
 8. Gdy kierowca jest już pod adresem odbioru klienta, może wysłać SMS informujący pasażera o czekającej pod adresem taksówce (w korporacjach wysyłających SMS-y).
 9. Gdy klient wsiada do taksówki kierowca oznacza w systemie odebranie pasażera i realizuje przejazd.

Dostępne funkcje w trybie Dzwonienia do kierowców:

 • Wpisywanie zleceń terminowych.
  W przypadku gdy klient dzwoni, aby zamówić zlecenie na późniejszy termin, Kierowca może wprowadzić w Aplikacji Kierowcy zlecenie na określony dzień i godzinę, a następnie ponownie wskoczy na pierwsze miejsce w kolejce.
 • SMS z info o czekającej taksówce.
  Kierowca może wysłać poprzez Aplikację Kierowcy SMS z Systemu z informacją, że taksówka czeka już na miejscu (w korporacjach wysyłających SMS-y).
 • Oddzwanianie* do klienta w trakcie obsługi zlecenia.
  Kierowca może zadzwonić do klienta w przypadku jakichkolwiek trudności z dojazdem lub np. w przypadku pytań dotyczących zakupów dla klienta.
  *Dzwonienie do klienta – opłata ok. 10 groszy netto za 1 minutę rozmowy z naliczaniem sekundowym płatna do operatora telefonii VoIP.
 • Edycja cech zlecenia (np. klimatyzacja, język angielski) w przypadku braku wolnej taksówki spełniającej kryteria.
 • Przekazanie zlecenia do kolegi gdy kierowca nie może zrealizować zlecenia, np. nie przewozi więcej niż 4 pasażerów.
 • Anulowanie zlecenia np. gdy klient zadzwoni, aby zrezygnować z przejazdu.

Zdalna aktywacja online!

Bez zobowiązań, bez umowy.

Korporacja może wykorzystywać tą formę przyjmowania zleceń w Systemie Taxi na stałe lub uruchamiać ją samodzielnie w okresach o małej ilości zleceń (np. w dni powszednie w nocny).

Uwaga! Aby skorzystać z modułu Telefoniczne przyjmowanie zleceń przez kierowców, należy założyć konto VoIP u operatora. Za rozmowy przekierowane do kierowców, operator VoIP pobiera opłaty zgodnie z cennikiem (ok. 3,5 gr netto za rozmowę trwającą 20 sekund z naliczaniem sekundowym).

W KOMBO System Taxi, dostępny jest również Mobilny Dyspozytor (wyznaczony na dyżurze kierowca przyjmuje zlecenia na smartfonie) oraz tradycyjny Program Dyspozytor (stacjonarny na dyspozytorni lub zdalny u dyspozytorek w domach, do pracy przy komputerze).

Dodatkowo klienci korporacji taxi mogą zamawiać taxi poprzez Aplikację do automatycznego zamawiania taxi, która pozwala na zamówienie taksówki bez kontaktu telefonicznego.

Wszystkie opcje zamawiania taxi tworzą w systemie odpowiedni Rejestr zleceń wymagany tzw. ustawą Lex Uber.

Zobacz: Wymagania techniczne.