Telefoniczne przyjmowanie zleceń przez kierowców

KOMBO System Taxi umożliwia pracę korporacji taxi bez ponoszenia kosztów dyspozytorni (wynajmu pomieszczeń oraz zatrudniania dyspozytorek). Osiągniecie to jest możliwe dzięki bezpośredniemu połączeniu dzwoniącego klienta z kierowcą.

Jak wygląda przyjmowanie zlecenia w module Telefonicznego przyjmowania zleceń przez kierowców?

  1. Klient dzwoni, aby zamówić taksówkę.
  2. System kieruje połączenie (dzwoni) do kierowcy, który jest pierwszy w kolejce (czeka najdłużej na zlecenie) w danej strefie.
  3. Kierowca odbiera połączenie.
  4. Po zakończonej rozmowie, kierowca zapamiętuje adres odbioru pasażera i od razu jedzie po klienta 🙂
    (w przypadku braku wolnych taxi w kolejce, rozmowę można przekierować do wszystkich taxi jadących aktualnie z pasażerem).

Weź na próbę!

3-miesięczny test KOMBO System Taxi
w promocyjnej cenie

Korporacja może wykorzystywać tą formę przyjmowania zleceń w Systemie Taxi na stałe lub uruchamiać ją samodzielnie w okresach o małej ilości zleceń (np. w dni powszednie w nocny).

Uwaga! Aby skorzystać z modułu Telefoniczne przyjmowanie zleceń przez kierowców, należy założyć konto VoIP u operatora. Za rozmowy przekierowane do kierowców, operator VoIP pobiera opłaty zgodnie z cennikiem.

Dla każdej korporacji taxi poza pracą w trybie bez dyspozytorni, w KOMBO System Taxi, dostępny jest również Mobilny Dyspozytor (wyznaczony na dyżurze kierowca przyjmuje zlecenia na smartfonie) oraz tradycyjny Program Dyspozytor (stacjonarny na dyspozytorni lub zdalny u dyspozytorek w domach, do pracy przy komputerze).

Dodatkowo klienci korporacji taxi mogą zamawiać taxi poprzez Aplikację do automatycznego zamawiania taxi, która pozwala na zamówienie taksówki bez kontaktu telefonicznego.

Wszystkie opcje zamawiania taxi tworzą w systemie odpowiedni Rejestr zleceń wymagany tzw. ustawą Lex Uber.

Zobacz: Wymagania techniczne.