Współpracujemy z ZNamiToProste, aby wspomagać rozwój polskiej przedsiębiorczości.

Nasze oprogramowanie korzysta z map społeczności OpenStreetMap.
Przeczytaj więcej o Mapach w KOMBO system Taxi.

Logo Tpay

Współpracujemy z operatorem płatności Tpay.com, aby móc zaoferować korzystne warunki obsługi płatności elektronicznych (BLIK).

Współpracujemy ze Slican, aby obsługiwać sprzętowe centrale telefoniczne, poprzez integracje z wykorzystaniem protokołu CTIP po TCP/IP.

Współpracujemy z Platan, aby obsługiwać sprzętowe centrale telefoniczne, poprzez integracje z wykorzystaniem protokołu PCTI po TCP/IP.