Automatyczne wystawianie i przesyłanie faktur

System pozwala na wystawienie w imieniu taksówkarza faktury dla klienta i jej automatycznej wysyłki. Faktura trafia na e-mail taksówkarza oraz poprzez link w wiadomości SMS do klienta. Klient w dowolnym momencie może pobrać fakturę.

Taksówkarz, aby wystawić fakturę musi podać kwotę, NIP oraz numer telefonu klienta. Po podaniu powyższych danych system automatycznie pobiera z bazy dane sprzedającego i kupującego oraz przesyła faktury. W przypadku nowych klientów system pobierze ich dane z ogólnie dostępnych źródeł na podstawie numeru NIP. Pozwala to na szybkie wystawienie faktury, również klientom sporadycznie korzystającym z usług przejazdu taxi lub będącym w delegacji.

Taka metoda wystawiania faktur znacznie przyspiesza obsługę klienta, zwalniając kierowców z ręcznego wypisywania faktur. Klientom natomiast pozwoli w łatwy sposób rozliczyć koszty przejazdu we własnej działalności lub ze swoim pracodawcą.