Rejestr danych zgodny z Lex Uber

W KOMBO System Taxi dostępne są rejestry danych zgodne z Ustawą o transporcie drogowym, tzw. Lex Uber.

Zgodnie z ustawą, korporacje taxi zobowiązane są do powadzenia w formie elektronicznej rejestru przekazywanych zleceń przewozu osób oraz ewidencji przedsiębiorstw (kierowców), którym korporacja zleca przewóz osób przez okres 5 lat.

Zdalna aktywacja online!

Aktywuj na 30 dni, bez zobowiązań.

Rejestr przekazywanych zleceń

Rejestr przekazywanych zleceń tworzy się w systemie automatycznie, wystarczy raz wprowadzić do systemu wymagane przez „Lex Uber” dane, takie jak:

  • Numer rejestracyjny samochodu
  • Numer licencji
  • NIP, nazwa i adres siedziby
  • Data ważności licencji
  • Wypis licencji (jeżeli występuje)
  • Organ wydający licencję

Ewidencja przedsiębiorców

Ewidencja przedsiębiorców to spis wszystkich kierowców, którzy posiadają działalność gospodarczą.

Aby utworzyć w systemie listę „Ewidencja przedsiębiorców”, wystarczy wprowadzić do systemu numery NIP kierowców a pozostałe dane zostaną zaimportowane z GUS-u.

Wygodny nadzór legalności taksówek

Ustawa „Lex Uber” nakłada na korporacje taxi również obowiązek czuwania nad legalnością taksówek.

W związku z tym w systemie są również dostępne pola, w których można wprowadzić dodatkowe dane, które ułatwią właścicielowi korporacji taxi kontrolę nad legalnością taksówek, np. ważność badań lekarskich oraz legalizacji taksometru.

Uwaga! Korporacja taxi odpowiada za poprawność danych wprowadzonych do systemu w celu sporządzania rejestru danych wymaganego przez tzw. ustawę Lex Uber.
Kombotech jako firma informatyczna jedynie udostępnia narzędzia służące do sporządzania rejestrów danych, w ramach oferowanego oprogramowania dla firm taksówkarskich KOMBO System Taxi.
Aby korporacja taxi działała zgodnie z tzw. Ustawą Lex Uber, powinna poza Rejestrem zleceń spełnić również szereg innych wymogów narzuconych przez ustawę.
Więcej informacji na temat Lex Uber znajdziesz na naszym blogu dla właścicieli korporacji taxi.

Zobacz także:
Lex Uber – co zmieni ustawa już od 01.01.2020 roku
Lex Uber: Licencja pośrednika taxi – już dostępny wniosek!