O systemie taxi

Kto może korzystać z KOMBO System Taxi?

Użytkownikami KOMBO System Taxi są głównie korporacje taxi (posiadamy jednak również klientów z branży kurierskiej, transportowej i gastronomicznej).

Naszymi klientami są właściciele korporacji taxi oraz stowarzyszenia taksówkarzy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą).

KOMBO System Taxi sprawdzi się zarówno w korporacji, która posiada 2 taksówki jak i w korporacji, która posiada nawet ponad 1000 taksówek.

Krótko o nas

Jesteśmy firmą informatyczną oraz producentem oprogramowania dla taksówek od ponad 10 lat.

Sami nie zajmujemy się przewozem osób, ani też nie prowadzimy usług dyspozytorni.

System posiada rozwiązania, które pozwalają na rezygnację z tradycyjnej dyspozytorni: odbieranie połączeń od klientów przez kierowców oraz pracę dyspozytorek z domu (przy komputerze lub na smartfonie).

Stawiamy na rozwiązania oparte o internetową telefonię VoIP, które umożliwiają pracę bez dodatkowych urządzeń. Do pracy w systemie wystarczy smartfon (telefon Android).

Jak działa KOMBO System Taxi?

Głównym działaniem oprogramowania składającego się na system obsługi taxi jest przetworzenie wpisanego przez dyspozytorkę zlecenia, wyznaczenie taksówki, przesłanie zlecenia do taksówki oraz odebranie potwierdzenia jego przyjęcia. Po przyjęciu zlecenia taksówkarz udaje się na miejsce, w którym oczekuje klient. Gdy taksówkarz odbierze klienta zlecenie zostaje oznaczone jako zakończone i kierowca realizuje kurs już bez udziału systemu. Gdy zlecenie jest odrzucone przez taksówkarza system automatycznie przekaże zlecenie następnemu. W sytuacji braku odpowiedniej taksówki, system powiadamia dyspozytora o zaistniałej sytuacji i wtedy może on wyznaczyć taksówkę „ręcznie” lub pozostawić na giełdzie do samodzielnego zgłoszenia się taksówki.

Z jakich elementów składa się KOMBO System Taxi?

KOMBO System Taxi składa się z oprogramowania, które jest udostępniane użytkownikom w formie abonamentu oraz z infrastruktury technicznej, która znajduje się na naszych serwerach w Data Center.

Telefoniczne przyjmowanie zleceń przez kierowców

Najnowszy moduł systemu! Umożliwia pracę korporacji całkowicie bez udziału dyspozytorki. Połączenia od pasażerów zamawiających taxi odbierają kierowcy zgodnie z ich kolejką.
Więcej o Telefoniczne przyjmowanie zleceń przez kierowców

Mobilny Dyspozytor

Aplikacja WWW, pozwalająca na wygodne przyjmowanie zleceń na smartfonie lub tablecie z przeglądarką internetową. Z Aplikacji może korzystać dyspozytorka pracująca w domu lub kierowca taksówki.
Więcej o Mobilnym Dyspozytorze

Program Dyspozytor

Program komputerowy pozwalający na śledzenie pracy kierowców oraz zapisywanie zleceń w systemie. Może być wykorzystywany zarówno na tradycyjnej dyspozytorni, jak i służyć do zdalnej pracy z domu dyspozytorek, gdyż do pracy w Dyspozytorze wystarczy komputer lub laptop oraz słuchawki z mikrofonem.
Więcej o Programie Dyspozytor

Aplikacja Kierowcy

Aplikacja (zastępujące tradycyjny, sprzętowy, radiowy terminal), działająca na telefonach z systemem Android, pozwalająca (poprzez Internet), na raportowanie aktualnego stanu, pozycji GPS taksówki oraz powiadamianie kierowcy o zleceniu.
Więcej o Aplikacji Kierowcy

Aplikacja Pasażera

Aplikacja automatycznego zamawiania (wraz ze śledzeniem i oceną taxi) – to aplikacja pozwalająca klientom na zamówienie taksówki całkowicie bez udziału dyspozytorki.
Więcej o Aplikacji Pasażera

Serwer

Zarządzany przez naszych administratorów komputer, który znajduje się w Data Center co pozwala na uzyskanie bardzo dobrego łącza oraz bezpieczeństwa danych. Do serwera podłączają się zarówno taksówki jak i dyspozytorzy. Serwer zajmuje się również komunikacją z wbudowaną w system internetową centralą VoIP (oprogramowanie zastępujące centralkę sprzętową) oraz serwerami map. Zlecenia wysyłane do serwera są przez niego przetwarzane i wybiera on taksówkę do realizacji zlecenia, zgodnie z ustalonymi wcześniej parametrami (podział na strefy, najbliżej do klienta itp.).

Serwery map

Zarządzane przez naszych administratorów komputery, które znajdują się w Data Center. KOMBO System Taxi wykorzystuje je do zamiany adresów na współrzędne GPS oraz współrzędnych GPS na adresy, wyznaczania tras przejazdu oraz do udostępnia komponentu mapy, użytego w aplikacji dyspozytorskiej, w której widoczne jest położenie taksówek i adresów klientów.

Więcej o mapach w systemie taxi

Jak rozdzielane i przekazywane są zlecenia?

Zlecenia rozdzielane są na podstawie adresu (współrzędnych GPS) miejsca, w którym oczekuje klient. Aktualnie system obsługuje następujące mechanizmy:

  • podział na strefy i wybór taxi ze strefy,
    • w tym opcja konfiguracyjna dająca pierwszeństwo dla taksówek będących na dyżurze,
  • wybór taxi z najbliższym dojazdem do klienta, z możliwością określenia najdłuższego możliwego dojazdu,
  • wybór na podstawie strefy a następnie, przy braku w strefie, najbliższej taxi, zgodnie z ustawionym dojazdem maksymalnym,
  • wybór taxi oczekującej najdłużej na zlecenie a znajdującej się w określonej w konfiguracji odległości od klienta.

Standardowo system wybiera najpierw kolejne taxi znajdujące się w strefach, a następnie kolejno wyznacza taxi spoza strefy, mające najkrótszy dojazd. Dojazd jest wyznaczany na podstawie nawigacji, co zabezpiecza przed wysłaniem taxi, która na mapie jest blisko klienta, ale ze względu na układ dróg i zakazów w mieście nie ma najbliższego dojazdu.

Każda strefa może mieć ustawione dowolne ograniczenie na odległość dojazdu. Pozwala to na nie wysyłanie taksówki z daleka, gdy wiadomo, że nie zdąży ona dotrzeć do klienta. Przykładem może być tutaj obszar ścisłego centrum miasta gdzie trudno jest dojechać i zajmuje to dużo czasu, a jednocześnie jest duże prawdopodobieństwo, że klient w tej strefie nie będzie oczekiwał bo wsiądzie do innej dostępnej w zasięgu wzroku taksówki, których jest zawsze dużo na miejscu.

Wszystkie algorytmy dostępne są w konfiguracji systemu i mogą być przełączane przez osoby uprawnione (wybrane dyspozytorki), w dowolnym momencie działania systemu, poprzez panel konfiguracyjny. Pozwala to na szybkie reagowanie na sytuację, w których mamy dużą ilość zleceń do obsłużenia w krótkim czasie (nagłe opady deszczu, śniegu, zakończenie imprezy masowej).

Jakie są korzyści z wykorzystania VoIP?

Przyspieszenie pracy dyspozytorki

Integracja systemu taxi z internetową centralą VoIP (oprogramowaniem) pozwala na automatyczne wypełnienie zlecenia na podstawie poprzednich zamówień klienta dzwoniącego, co znacznie przyspiesza i usprawnia pracę dyspozytorni. Pozwala to również na automatyczne wybieranie numeru klienta, gdy nastąpi potrzeba oddzwonienia, jak i numeru taksówkarza, gdy potrzebny będzie kontakt z taxi realizującym konkretne zlecenie.

Zdalna praca dyspozytorek, z różnych miast, z domu

Kolejna korzyść z wykorzystania technologii VoIP to możliwość uruchomienia stanowisk dyspozytorskich w dowolnym miejscu z dostępem do Internetu. Pozwala to na dowolne zlokalizowanie dyspozytorni jak również na pracę dyspozytorek z domu (np. dyspozytorki pracujące w okresach nasilonego ruchu).

System posiada również opcję, która pozwala na ustawienie stanowisk dyspozytorskich zdalnych, w taki sposób, aby dzwoniły one tylko wtedy, gdy wszystkie stanowiska na głównej dyspozytorni są w danej chwili zajęte rozmową. Połączenia przychodzące są kolejkowane w systemie i oczekują na połączenie z wolnym dyspozytorem. W przypadku zajęcia rozmową wszystkich dyspozytorów system pozostawia klienta na linii (np. odtwarza komunikat i muzykę na czekanie) zapamiętując kolejność dzwoniących do momentu zwolnienia dyspozytora. W przypadku, gdy zadzwoni klient, który zamówił taksówkę i nadal jest realizowane jego zlecenie, trafia on na priorytetowe pierwsze miejsce w kolejce i zostanie połączony od razu z następnym wolnym dyspozytorem.

Oszczędność kosztów inwestycyjnych

Do ustawienia stanowiska w domu wystarczy łącze internetowe (np. neostrada), komputer oraz słuchawki z mikrofonem lub dla osób przyzwyczajonych do pracy na tradycyjnym telefonie, telefon biurkowy VoIP.

Cała komunikacja systemu łączności taxi oraz rozmowy z klientami odbywają się poprzez łącze internetowe, co nie stwarza dodatkowych kosztów ani dla korporacji ani dla pracującej dyspozytorki.

Jak wysyłane są wiadomości SMS do klientów?

Przy współpracy z operatorem SMS w systemie mamy dostępny moduł wysyłki SMS-ów. Moduł SMS obsługuje:

  • wysyłkę SMS w momencie przyjęcia zlecenia przez kierowcę taksówki (SMS może zawierać dane o samochodzie, czas dojazdu, link do śledzeni taksówki w czasie rzeczywistym, numer boczny lub imię taksówkarza )
  • wysyłkę SMS w momencie zbliżania się taxi do klienta na odległość konfigurowalną w panelu administracyjnym (SMS może zawierać dane o samochodzie lub link do oceny kursu)
  • wysyłkę SMS w momencie odebrania klienta przez taksówkarza (np. w celu rozesłania promocji lub linku do oceny kursu)
  • wysyłkę SMS w momencie wysiadania klienta/rozliczenia kursu (np. w celu rozesłania promocji lub linku do oceny kursu)

Najczęściej SMS do klienta wysyłany jest w momencie, gdy według pozycji GPS terminala, taksówka znajduje się w określonej odległości od klienta. Klient dostaje więc SMS w momencie, gdy taxi jest blisko niego a nie w momencie przyjęcia zlecenia.

Taki mechanizm wysyłki powoduje, że klient wychodzi w momencie gdy taxi podjeżdża pod wskazany adres. Oszczędza to klientowi czas oczekiwania, który może on spożytkować na przykład na dopicie kawy w zaciszu domowym, zamiast na oczekiwanie na mrozie. Jednocześnie skraca się czas oczekiwania taksówkarza na klienta. Pozwala to taksówkarzowi zrealizować więcej kursów w tym samym czasie pracy. Z przeprowadzonych wdrożeń wiemy, że klienci bardzo chwalą sobie taki mechanizm i szybko się do niego przyzwyczajają.