O systemie taxi

Do czego służy system taxi?

Oprogramowanie zawarte w internetowym systemie obsługi taxi służy do odbierania zleceń od klientów korporacji taxi i sprawiedliwego ich dostarczania do kierowców taksówek, według ustalonych zasad.

Jak działa oprogramowanie taxi?

Głównym działaniem oprogramowania składającego się na system obsługi taxi jest przetworzenie wpisanego przez dyspozytorkę zlecenia, wyznaczenie taksówki, przesłanie zlecenia do taksówki oraz odebranie potwierdzenia jego przyjęcia. Po przyjęciu zlecenia taksówkarz udaje się na miejsce, w którym oczekuje klient. Gdy taksówkarz odbierze klienta zlecenie zostaje oznaczone jako zakończone i kierowca realizuje kurs już bez udziału systemu. Gdy zlecenie jest odrzucone przez taksówkarza system automatycznie przekaże zlecenie następnemu. W sytuacji braku odpowiedniej taksówki, system powiadamia dyspozytora o zaistniałej sytuacji i wtedy może on wyznaczyć taksówkę "ręcznie".

Z jakich elementów składa się system taxi?

System składa się z trzech podstawowych elementów: serwera (z wbudowaną centralą telefonii VoIP), stanowisk dyspozytorskich oraz terminali taxi.

Najważniejsze części systemu to:

 • Serwer esysTaxi - jest to zarządzany przez naszych administratorów komputer, który znajduje się w Data Center co pozwala na uzyskanie bardzo dobrego łącza oraz bezpieczeństwa danych. Do serwera podłączają się zarówno taksówki jak i dyspozytorzy. Serwer zajmuje się również komunikacją z wbudowaną centralą telefonii VoIP oraz serwerami map. Zlecenia wysyłane do serwera są przez niego przetwarzane i wybiera on taksówkę do realizacji zlecenia, zgodnie z ustalonymi wcześniej parametrami (podział na strefy, najbliżej do klienta itp.).
 • Serwery map - są to zarządzane przez naszych administratorów komputery, które znajdują się w Data Center. System esysTaxi wykorzystuje je do zamiany adresów na współrzędne GPS oraz współrzędnych GPS na adresy, wyznaczania tras przejazdu oraz do udostępnia komponentu mapy, użytego w aplikacji dyspozytorskiej, w której widoczne jest położenie taksówek i adresów klientów.
 • Terminale taxi w terenie - są to aplikacje działające na telefonach z systemem Android pozwalające, poprzez Internet, na raportowanie aktualnego stanu, pozycji GPS taksówki oraz powiadamianie kierowcy o zleceniu.
 • Stanowiska dyspozytorskie - są to komputery, na których działa program pozwalający na kontrolę pracy taksówkarzy oraz zapisywanie zleceń w systemie. Każde stanowisko posiada powiązany z nim aparat telefoniczny VoIP.
 • Stanowiska dyspozytorskie zdalne - dzięki wykorzystaniu technologii VoIP oraz Internetu możliwa jest praca dyspozytorek w domu. System pozwala na ustawienie czy dyspozytorka pracuje jako wspomagająca (telefon dzwoni tylko wtedy gdy wszystkie telefony dyspozytorek z dyspozytorni są zajęte rozmową z klientem) czy w pełnym wymiarze godzin.
 • Aplikacje automatycznego zamawiania - są to specjalne programy pozwalające klientom na zamówienie taksówki bez udziału dyspozytorki. Więcej o automatycznym zamawianiu taxi

Jak rozdzielane i przekazywane są zlecenia?

Zlecenia rozdzielane są na podstawie adresu (współrzędnych GPS) miejsca, w którym oczekuje klient. Aktualnie system obsługuje następujące mechanizmy:

 • podział na strefy i wybór taxi ze strefy,
  • w tym opcja konfiguracyjna dająca pierwszeństwo dla taksówek będących na dyżurze,
 • wybór taxi z najbliższym dojazdem do klienta, z możliwością określenia najdłuższego możliwego dojazdu,
 • wybór na podstawie strefy a następnie, przy braku w strefie, najbliższej taxi, zgodnie z ustawionym dojazdem maksymalnym,
 • wybór taxi oczekującej najdłużej na zlecenie a znajdującej się w określonej w konfiguracji odległości od klienta.

Standardowo system wybiera najpierw kolejne taxi znajdujące się w strefach, a następnie kolejno wyznacza taxi spoza strefy, mające najkrótszy dojazd. Dojazd jest wyznaczany na podstawie nawigacji, co zabezpiecza przed wysłaniem taxi, która na mapie jest blisko klienta, ale ze względu na układ dróg i zakazów w mieście nie ma najbliższego dojazdu.

Każda strefa może mieć ustawione dowolne ograniczenie na odległość dojazdu. Pozwala to na nie wysyłanie taksówki z daleka, gdy wiadomo, że nie zdąży ona dotrzeć do klienta. Przykładem może być tutaj obszar ścisłego centrum miasta gdzie trudno jest dojechać i zajmuje to dużo czasu, a jednocześnie jest duże prawdopodobieństwo, że klient w tej strefie nie będzie oczekiwał bo wsiądzie do innej dostępnej w zasięgu wzroku taksówki, których jest zawsze dużo na miejscu.

Wszystkie algorytmy dostępne są w konfiguracji systemu i mogą być przełączane przez osoby uprawnione (wybrane dyspozytorki), w dowolnym momencie działania systemu, poprzez panel konfiguracyjny. Pozwala to na szybkie reagowanie na sytuację, w których mamy dużą ilość zleceń do obsłużenia w krótkim czasie (nagłe opady deszczu, śniegu, zakończenie imprezy masowej).

Jakie są korzyści z wykorzystania central VoIP?

Oprogramowanie taxi współpracuje z wbudowaną w system programową centralą VoIP. Centrala VoIP pozwala na połączenie się z dowolną infrastrukturą telefoniczną:

 • tradycyjne linie telefoniczne (PSTN),
 • linie cyfrowe (ISDN),
 • linie komórkowe (GSM),
 • linie internetowe (VoIP: SIP/IAX).

W przypadku centrali programowej podstawowym mechanizmem przekazywania rozmów do systemu jest przekierowanie aktualnie używanych linii telefonicznych i numerów telefonii komórkowej na przypisany do centrali numer stacjonarny. Rozwiązanie takie nie generuje dodatkowych kosztów, gdy wykorzystamy abonamenty z usługą "za darmo na stacjonarne", które są aktualnie dostępne, w przystępnej cenie, dla każdego.

W przypadkach gdy powyższe rozwiązanie, z różnych względów, jest nie możliwe, możemy zastosować bramki VoIP lub interfejsy central sprzętowych pozwalające na podłączenie linii telefonicznych do systemu.

Integracja oprogramowania taxi z centralą VoIP pozwala na automatyczne wypełnienie zlecenia na podstawie poprzednich zamówień klienta dzwoniącego, co znacznie przyspiesza i usprawnia pracę dyspozytorni. Pozwala to również na automatyczne wybieranie numeru klienta, gdy nastąpi potrzeba oddzwonienia, jak i numeru taksówkarza, gdy potrzebny będzie kontakt z taxi realizującym konkretne zlecenie.

Kolejna korzyść z wykorzystania technologii VoIP to możliwość uruchomienia stanowisk dyspozytorskich w dowolnym miejscu z dostępem do Internetu. Pozwala to na dowolne zlokalizowanie dyspozytorni jak również na pracę dyspozytorek z domu (np. dyspozytorki pracujące w okresach nasilonego ruchu). Do ustawienia stanowiska w domu wystarczy łącze internetowe (np. neostrada), komputer oraz słuchawki z mikrofonem lub telefon VoIP. Cała komunikacja systemu łączności taxi oraz rozmowy z klientami odbywają się poprzez łącze internetowe, co nie stwarza dodatkowych kosztów ani dla korporacji ani dla pracującej dyspozytorki. System posiada również opcję, która pozwala na ustawienie stanowisk dyspozytorskich zdalnych, w taki sposób, aby dzwoniły one tylko wtedy, gdy wszystkie stanowiska na głównej dyspozytorni są w danej chwili zajęte rozmową. Połączenia przychodzące są kolejkowane w systemie i oczekują na połączenie z wolnym dyspozytorem. W przypadku zajęcia rozmową wszystkich dyspozytorów system pozostawia klienta na linii (np. odtwarza komunikat i muzykę na czekanie) zapamiętując kolejność dzwoniących do momentu zwolnienia dyspozytora. W przypadku, gdy zadzwoni klient, który zamówił taksówkę i nadal jest realizowane jego zlecenie, trafia on na priorytetowe pierwsze miejsce w kolejce i zostanie połączony od razu z następnym wolnym dyspozytorem.

Jak wysyłane są wiadomości SMS do klientów?

Przy współpracy z operatorem SMS w systemie mamy dostępny moduł wysyłki SMS-ów. Moduł SMS obsługuje:

 • wysyłkę SMS w momencie przyjęcia zlecenia przez kierowcę taksówki (SMS może zawierać dane o samochodzie, czas dojazdu, link do śledzeni taksówki w czasie rzeczywistym, numer boczny lub imię taksówkarza )
 • wysyłkę SMS w momencie zbliżania się taxi do klienta na odległość konfigurowalną w panelu administracyjnym (SMS może zawierać dane o samochodzie lub link do oceny kursu)
 • wysyłkę SMS w momencie odebrania klienta przez taksówkarza (np. w celu rozesłania promocji lub linku do oceny kursu)
 • wysyłkę SMS w momencie wysiadania klienta/rozliczenia kursu (np. w celu rozesłania promocji lub linku do oceny kursu)

Najczęściej SMS do klienta wysyłany jest w momencie, gdy według pozycji GPS terminala, taksówka znajduje się w określonej odległości od klienta. Klient dostaje więc SMS w momencie, gdy taxi jest blisko niego a nie w momencie przyjęcia zlecenia.

Taki mechanizm wysyłki powoduje, że klient wychodzi w momencie gdy taxi podjeżdża pod wskazany adres. Oszczędza to klientowi czas oczekiwania, który może on spożytkować na przykład na dopicie kawy w zaciszu domowym, zamiast na oczekiwanie na mrozie. Jednocześnie skraca się czas oczekiwania taksówkarza na klienta. Pozwala to taksówkarzowi zrealizować więcej kursów w tym samym czasie pracy. Z przeprowadzonych wdrożeń wiemy, że klienci bardzo chwalą sobie taki mechanizm i szybko się do niego przyzwyczajają.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.