Terminal Taksówkarza

Galeria

Do czego służy aplikacja Terminal Taksówkarza?

Aplikacja służy do zgłaszania stanu, odbierania zleceń, ich realizacji oraz kontaktów z dyspozytornią. Terminal kierowcy taxi raportuje cały czas stan taksówki (jedzie po klienta, wolna, z klientem, przerwa) oraz jej pozycje widoczną na mapie w dyspozytorze.

Jak taksówkarz realizuje przyznane mu zlecenia?

Kierowca posiadający aplikację Terminal Taksówkarza jest informowany o zleceniu zapaleniem się telefonu oraz sygnałem dźwiękowym. Taksówkarz widzi na terminalu przyciski „przyjmij” oraz „odrzuć:, których naciśnięcie realizuje opisaną akcję. Odrzucenie zlecenia może być karane blokadą na określony czas. Gdy taksówkarz przyjmie zlecenie i serwer potwierdzi jego przyznanie, na ekranie pojawią się pełne dane zlecenia:

  • nazwa oraz adres miejsca oczekiwania klienta,
  • dodatkowe uwagi klienta (np. „podjechać od ulicy” itp.),
  • hasło klienta, jeżeli zostało przez niego podane,
  • czas jaki został wyznaczony przez system na dojazd do klienta,
  • przydzielony klientowi rabat,
  • rodzaj zlecenia: bezgotówkowe, darmowe, promocyjne,
  • pochodzenie zlecenia: dyspozytor, automatyczne zamawianie: IVR, Android lub WWW,
  • cechy zlecenia określające dodatkowe usługi (np. „odpalanie na kablach”),
  • adres docelowy oraz cena za kurs (opcjonalnie).

Dodatkowo, gdy taksówkarz zbliża się do klienta na konfigurowaną w systemie odległość, system może wysłać wiadomość SMS informującą klienta o tym, że taxi się zbliża oraz o tym jakie taxi to będzie (do wyboru w dowolnej kombinacji: kolor, marka, nr rejestracyjny samochodu).

Po odebraniu klienta, taksówkarz przechodzi w stan „kursem” i jedzie pod adres docelowy zlecenia. W trakcie przejazdu na terminalu taksówkarza może opcjonalnie pojawić się reklama zamieszczona przez korporację.

Po rozliczeniu się z klientem kierowca zmienia swój stan ze stanu „kursem” na dowolny inny i może oczekiwać na kolejne zlecenia. W ostatnim kroku w przypadku zleceń fakturowanych lub bezgotówkowych system może jeszcze poprosić taksówkarza o podanie ceny przejazdu. Z tak zebranych danych właściciel może wykonać raport za dany okres i wystawić fakturę za zrealizowane usługi w dowolnym programie do fakturowania oraz rozliczyć się z taksówkarzami za przejazdy bezgotówkowe.

Czy jest możliwa komunikacja z taksówkarzem?

Podstawową formą komunikacji z taksówkarzem są wewnątrzsystemowe wiadomości tekstowe przesyłane przez sieć Internet.

Kolejną możliwością jest zwyczajna komunikacja telefoniczna. Bezpośrednio z systemu dyspozytorka może wybrać numer telefonu taksówkarza i zostanie automatycznie połączona. Możliwe jest również pozostawienie oczekującego na linii klienta i połączenie z taksówkarzem. Centralka VoIP pozwala wtedy na przełączanie się pomiędzy rozmówcami lub zestawienie połączenia konferencyjnego.

Jakie telefony współpracują z systemem?

Z systemem współpracują wszystkie telefony oraz tablety z systemem Android w wersji 4.4 lub wyższej. Urządzenie musi mieć wbudowany GPS oraz obsługiwać łączność internetową GSM (2G/3G/UMTS/LTE).

Jakie są korzyści z wykorzystania połączenia internetowego (2G, 3G, LTE)?

Wykorzystanie połączenia internetowego dostępnego standardowo w telefonach, na których pracuje system taxi, znacznie ogranicza koszty komunikacji. Połączenie internetowe pozwala na komunikacje z taksówkarzem nawet wtedy, gdy wyjedzie poza miasto i realizuje daleki kurs. Łączność taka nie wymaga wykupywania dodatkowych koncesji oraz instalacji drogiego sprzętu radiowego, zarówno na dyspozytorni jak i w taksówce.

Dodatkowa korzyść dla korporacji pracujących w kilku miastach to możliwość wykorzystania jednej dyspozytorni do obsługi dowolnej ilości miast. Ogranicza to koszty jeszcze bardziej, ponieważ nie ma potrzeby posiadania lokalu w określonym mieście, ani wykupywania koncesji, ani montażu anten oraz zakupu drogiego sprzętu radiowego.